Hitta motivationen

2010-08-31

Lär dig hitta motivationen inom dig. Se bakåt och fokusera på dina framgångar snarare än att gräva ner dig i ältande av misslyckanden. Framgång föder framgång.

Ofta gör vi människor det klassiska misstaget att lägga alltför mycket tid på gamla misstag. Varför inte sätta framgångarna i fokus? Du kommer att ha stor nytta av att bli medveten om hur du tänker och resonerar kring tidigare erfarenheter. Om du är medveten om vad du lyckats åstadkomma hittills i livet stärker det din självkänsla och får dig att se potentialen i dig själv. Lyckades du klara av tidigare utmaningar kommer du även att klara av dem du har framför dig.

Därmed inte sagt att vi ska förtränga misslyckanden. De hjälper oss att utvecklas och ta till oss nya lärdomar. Se bara till att fokusera på rätt saker. Var inte för hård mot dig själv.

Lämna en kommentarFeedback Form