Telefonförsäljning

TelefonförsäljningTelefonförsäljning handlar om att skapa förtroende bara på några sekunder. Men för att lyckas som telefonsäljare måste du också kunna tolka kundens signaler och anpassa samtalet därefter. Här följer en enkel guide om hur du blir framgångsrik i din telefonförsäljning.

Skapa ett säljmanus

Innan du börjar ringa underlättar det om du har en struktur för hur du tänker genomföra dina samtal. Kontrollera att du tänkt igenom de olika samtalsfaserna och hur du hanterar olika situationer innan du påbörjar din telefonförsäljning.

Hitta en intresseväckare

Många telefonsäljare anser att inledningen på samtalet är den svåraste delen av telefonförsäljning. För att ens få möjligheten att berätta om din produkt måste du ju väcka kundens intresse. Försök att hitta en annorlunda öppning på samtalet. Vad skulle du själv vara intresserad av om du var i kundens situation? Var inte rädd för att testa dig fram. Till slut hittar du en inledning på samtalet som du känner dig bekväm med och som fungerar just för dig.

Ta reda på kundens behov

Ett vanligt misstag vid telefonförsäljning är att man glömmer bort kundens behov. Ställ gärna en extra fråga istället för att chansa på vad du tror är kundens behov. Vid telefonförsäljning är det dessutom extra viktigt att lyssna på kundens signaler. Detta för att så tidigt som möjligt i samtalet kunna göra en bedömning. Även kundens tonläge kan vara en viktig indikation på vart samtalet är på väg. Ju mer information du har desto enklare blir det att presentera ditt förslag på ett sätt som tilltalar kunden.

Etablera förtroende

I telefonförsäljning finns ingen möjlighet till ett personligt möte med kunden. Därför måste du förlita dig helt på din röst, tonläge och vad du uttrycker över telefon. Försök att vara rak och öppen i din kommunikation. Var inte rädd för att erkänna brister i din produkt eftersom det kan skapa en känsla av ärlighet vilket ökar dina chanser till ett lyckat avslut.

Gå din egen väg

Telefonförsäljning är en konst som alla kan lära sig. Men en duktig säljare vet även hur man improviserar och tar initiativ under ett samtal. Förlita dig därför inte helt på samtalsmallen. Lyssna, tolka och agera på de signaler som kunden skickar ut. Efter ett tag kommer du känna dig trygg i dina samtal och utveckla en känsla av att det inte finns någon situation som du inte kan hantera.

Hitta rätt utbildning i telefonförsäljning

Skicka en kostnadsfri förfrågan & jämför offerter »

Nyckelord

telefonförsäljning, telefonförsäljare, telefon, försäljning, sälj, samtal, säljare, telesälj, telefonsäljare, telesäljare

Feedback Form